Summer Retreat Course 2008

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Listen: 26850
Download: 5146

Other Media

Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14630
2853
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
5992
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7072
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9310
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3858
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4709
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
4784
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
6814
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
18586
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10082
2374
Bến yêu thương 2
Thượng tọa Thích Trí Chơn
5106
1495
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3086
572