Summer Retreat Course 2008

Bến yêu thương 2
Lecturer Thượng tọa Thích Trí Chơn
Listen: 5816
Download: 1496

Other Media

Bến yêu thương (VCD 1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
27533
5146
Bến yêu thương (VCD 2) Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Trí Chơn
15314
2854
Tuổi trẻ - có và không - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Thiện Minh
6623
970
Thắp sáng niềm tin (VCD2 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
7676
1390
Thắp sáng niềm tin (VCD1 ) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Nữ Hương Nhũ
9894
1563
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
4493
788
Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
5373
868
Định hướng nhân cách (VCD2) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
5379
1051
Định hướng nhân cách (VCD1) - Khóa tu mùa hè 2008
Thích Minh Nhẫn
7423
1161
Bến đỗ bình yên (Gây ấn tượng nhất khóa tu hè 2008)
19364
3619
Bến yêu thương 1
Thượng tọa Thích Trí Chơn
10837
2375
Định hướng nhân cách 1
Thích Minh Nhẫn
3555
572