The song to greet Vesak

Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 10260
Download: 1987

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25652
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15270
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14196
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9660
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9970
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10928
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15823
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10997
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13376
2261
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11650
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8651
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26451
2029