The song to greet Vesak

Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 10699
Download: 1987

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26718
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16228
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14688
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10134
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10401
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11585
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16617
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11687
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13931
2262
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12138
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9135
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26845
2030