Khóa Tu Mùa Hè 2016

Bản tin khóa tu mùa hè 2016 - Số 10
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 5109
Download: 164

Other Media

Tọa đàm - Như Sen Tỏa Hương - KTMH 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
10318
294
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016
Thích Tâm Nguyên
28258
2366
Vượt qua bế tắc - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Đồng Thành
18807
966
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
11847
380
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
10427
560
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
11353
979
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7090
510
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5022
157
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
6617
244
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7361
269
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
8509
386
Clip tổng hợp khóa tu mùa hè 2016
Chùa Hoằng Pháp
13250
216