Khóa Tu Mùa Hè 2016

Bản tin khóa tu mùa hè 2016 - Số 03
Chùa Hoằng Pháp
Listen: 4383
Download: 219

Other Media

Tọa đàm - Như Sen Tỏa Hương - KTMH 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
10452
294
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016
Thích Tâm Nguyên
28373
2366
Vượt qua bế tắc - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Đồng Thành
18912
966
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
11957
380
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
10523
560
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
11463
979
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7190
510
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5121
157
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
6722
244
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7463
269
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
8607
386
Clip tổng hợp khóa tu mùa hè 2016
Chùa Hoằng Pháp
13356
216