Khóa Tu Mùa Hè 2016

Bản tin khóa tu mùa hè 2016 - Số 01
Listen: 10634
Download: 161

Other Media

Tọa đàm - Như Sen Tỏa Hương - KTMH 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
10479
294
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở... - KTMH 2016
Thích Tâm Nguyên
28403
2366
Vượt qua bế tắc - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Đồng Thành
18942
966
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
11983
380
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
10551
560
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
11491
979
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7220
510
Phật giáo, tuổi trẻ và hội nhập - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Nhật Từ
5147
157
Quên mất ước mơ - KTMH 2016
Thích Nữ Hương Nhũ
6756
244
Phẩm chất của tình yêu - KTMH 2016
Thượng tọa Thích Trí Chơn
7495
269
Con nhà người ta - KTMH 2016
Thích Tâm Tiến
8634
386
Clip tổng hợp khóa tu mùa hè 2016
Chùa Hoằng Pháp
13384
216