Mp3 Dharma Lectures

Bài 59: Yêu thì tốt, ghét thì xấu | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
Listen: 824
Download: 3

Other Media

Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1187
0
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
963
3
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
854
1
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
855
2
Truyện tranh: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
855
0
Sữa pháp ban mai | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
761
6
Nỗi Đau Và Nước Mắt - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
HT. Thích Chân Tính
905
3
Bài 58: Lá Thư Từ Làng Mai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
814
3
Bài 57: Nói Về Tịnh Thất Bồng Lai - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
861
4
Bài 55: Nhân Quả Nghiệp Báo - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
871
5
Thanh Kim Huệ có duyên với "Cô Ba cháo gà" - HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
847
0
Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
752
0