Video Dharma

Bài 53: Hòa Thượng Diệu Trí viên tịch 3 năm, nhục thân vẫn còn | TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Listen: 354
Download: 2

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
380
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
367
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
364
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
351
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
340
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
504
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
350
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
385
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
325
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
380
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
422
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
411
1