Video Dharma

Bài 48: Lá Thư Của Nữ Tử Tù - TT. Thích Chân Tính
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 652
Download: 2

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1075
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1011
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
915
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
993
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
908
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1285
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
891
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
992
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
935
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
928
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1123
7
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1072
1