Mp3 Dharma Lectures

Bài 22: Truyền Thông "Bẩn"
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 116
Download: 0

Other Media

Bài 25: Virus Corona xuất hiện là điềm báo tận thế?
Thượng tọa Thích Chân Tính
90
2
Bài 24: Khai Tôn Giáo Trong Căn Cước Công Dân
Thượng tọa Thích Chân Tính
73
0
Bài 23: Đại Đăng Vắng Bóng Thầy
Thượng tọa Thích Chân Tính
87
0
Kinh Nghiệm Hoằng Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
86
0
Bài 21: Thương Cho Chú Minh Phúc
Thượng tọa Thích Chân Tính
120
2
Bài 20: Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
121
10
Chư Tăng Có Được Phép Làm Mai Mối Không?
Thượng tọa Thích Chân Tính
217
4
Bài 19: Thầy bói nói càn - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
315
1
Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
Thượng tọa Thích Chân Tính
149
3
Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Thượng tọa Thích Chân Tính
292
14
Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
223
7
Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
Thượng tọa Thích Chân Tính
344
8