Video Dharma

Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 1250
Download: 9

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1185
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1175
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
1024
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
1077
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
984
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1406
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
987
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1079
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1022
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1002
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1266
7
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1153
1