Video Dharma

Bài 09 - Vào Chùa Giết Người Cướp Của
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 1064
Download: 6

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1149
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1135
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
985
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
1049
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
963
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1373
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
959
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1049
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
998
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
979
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1231
7
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1122
1