Video Dharma

Bài 05 - Rờ Đầu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 1694
Download: 45

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1154
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1138
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
990
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
1056
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
964
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1375
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
963
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1057
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1001
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
983
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1232
7
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1127
1