Video Dharma

Bậc đại nhân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 14163
Download: 2139

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
293
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
275
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
301
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
283
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
277
4
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
400
6
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
286
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
317
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
254
2
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
316
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
338
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
345
1