Repentance Ceremonies

5 Phước Báu Khi Mời Chư Tăng Đến Nhà
Lecturer Thích Tâm Luân
Listen: 489
Download: 0

Other Media

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
145
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
120
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
143
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
112
30
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
295
2
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
364
51
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
430
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
397
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
430
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
388
1
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
496
87
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
377
3