Khóa 94

5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Lecturer Thích Tâm Luân
Listen: 786
Download: 1

Other Media

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1016
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
718
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
671
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
952
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
731
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
812
4
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
2170
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1122
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
724
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
878
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
772
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1088
9