Khóa 94

5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Lecturer Thích Tâm Luân
Listen: 1379
Download: 4

Other Media

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1613
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1167
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
1092
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1522
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1145
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1199
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
5288
7
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1563
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1122
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1324
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1176
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1532
9