Khóa 94

5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Lecturer Thích Tâm Luân
Listen: 1236
Download: 4

Other Media

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1478
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1058
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
982
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1394
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1035
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1089
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
4345
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1441
4
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1013
1
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1220
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1082
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1422
9