Video Dharma

4 chữ tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 2885
Download: 37

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1065
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
999
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
904
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
981
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
900
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
1271
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
884
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
984
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
923
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
916
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1112
7
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
1061
1