Video Dharma

4 chữ tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Listen: 2785
Download: 37

Other Media

Đi Tìm Giếng Thần | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
786
35
Bài học nhớ ơn | Tác giả: HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
730
0
Băng rừng, lội suối tìm vùng đất mới
HT. Thích Chân Tính
657
3
Leo núi tìm đất thiêng
HT. Thích Chân Tính
689
2
Thăm khu đất mới tại Tiền Giang
HT. Thích Chân Tính
645
6
Thăm quý Thầy ẩn tu trên núi
HT. Thích Chân Tính
937
8
Bài 65: Tình yêu phát xuất từ thế giới bên kia | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
648
4
Bài 66: Cuối đời đức Phật để tóc lại có đúng không? | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
725
2
Truyện tranh: LÁ CÂY NIMBA | Tác giả: Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
641
8
Bài 63: Nam tông - Bắc tông | HT. Thích Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
688
2
Truyện tranh: ẢO TƯỞNG | Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
760
4
Truyện tranh: CON VOI HIẾU THẢO - Chân Tính
HT. Thích Chân Tính
777
1