Posts

A Moving Letter In The Summer Retreat
12/07/2012
Dear Red Eagle:. It lasts three days, five hours, eight minutes since you left no news to me. I...
Gửi tặng Pháp Bảo
29/04/2012
Bức thư gởi thầy
28/06/2010
Thư thỉnh pháp bảo của cô gái Thiên Chúa giáo
27/06/2009
Tuồng cải lương "Con gái vua Trần Nhân Tông"
23/02/2009
Đón xuân
25/01/2009
Đôi dòng cảm xúc trước đêm Di Đà
13/12/2008
Chùa Hoằng Pháp: Hình mẫu về thực tập Tịnh độ tại Việt Nam
24/10/2008
Hành Trình Xanh về chùa
14/10/2008
Một cảm nhận về phim " Chợt tỉnh cơn mê " do chùa Hoằng Pháp thực hiện
14/10/2008
Chùm ảnh chùa Hoằng Pháp tham dự Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc
14/05/2008
Đôi nét về vở cải lương Liên Hoa Sắc
14/05/2008