News

Cảm tưởng của Phật tử Hoa Phước - Khóa 52
15/10/2008
Cảm tưởng của Phật tử Quang Thị - Khóa 52
15/10/2008
Ngân vang câu niệm Phật
15/10/2008
Hành Trình Xanh về chùa
14/10/2008
Một cảm nhận về phim " Chợt tỉnh cơn mê " do chùa Hoằng Pháp thực hiện
14/10/2008
Lòng hiếu của Mít
05/10/2008
Explaining the Essentials of Buddha Recitation
31/05/2008
The Dharmaparyaya of reciting the Buddha, wishing to attain the Pure Land of Amitabha is very...
Chùm ảnh chùa Hoằng Pháp tham dự Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc
14/05/2008
Đôi nét về vở cải lương Liên Hoa Sắc
14/05/2008
Cảm tưởng của Phật tử Liên Loan - Khóa 51
13/05/2008
Buddha’s birthday – the source of compassion and equality
11/05/2008
... Truly, the Buddha’s compassion and equality have always spread all over all species and all...
Offering the moon
05/04/2008