News

Mang ơn và cám ơn
15/10/2009
Thân phận trẻ mồ côi
07/10/2009
"Tín ngường" đồng bóng
18/09/2009
Những trái tim dâng hiến
17/09/2009
Tịnh độ pháp môn
10/09/2009
Động lực xuất gia chân chính
29/08/2009
Bổn phận làm con
20/08/2009
Khóc mà chi
17/08/2009
Một lần hộ niệm vãng sanh
11/08/2009
Quán Âm Thị Kính
11/08/2009
Ý nghĩa lá cờ Phật Giáo
07/08/2009
Saving Living Beings from Samsara
10/07/2009
In 49 years of lecturing dharma, basing on beings’ ability, the Buddha just taught 84 thousand...