News

Season of Asoka flowers
17/05/2011
Namo Sakya Muni Buddha! Vesak season is coming - the full moon of the forth month was entering...
Cảm nhận về khóa tu
19/04/2011
The 29th Buddha"s Wonderful Dharma Program.
19/04/2011
On 19th April 2011 (17th Lunar March, Cat Year), Hoang Phap Monastery continue to organize the 29th...
Đản sinh
05/04/2011
Lênh đênh biển hồ
05/04/2011
Buddhist Beginners’ Offering to Their Master
05/04/2011
It will always remain in me
01/04/2011
Con xin lỗi mẹ cha
16/03/2011
Việt Nam Phật giáo
21/01/2011
Phật pháp soi đường con đi
05/01/2011
Nụ cười sư phụ
30/12/2010
Ăn chay với việc sinh con
17/12/2010