News

Ánh đạo huy hoàng
05/03/2009
Tuồng cải lương "Con gái vua Trần Nhân Tông"
23/02/2009
Đón xuân
25/01/2009
Đôi dòng cảm xúc trước đêm Di Đà
13/12/2008
Tình thương
01/12/2008
A must to fully understand Buddha recitation
15/11/2008
Today is the great teacher An Quang’s 12nd Commemoration. We may be his students, and it is said...
Phật Pháp thật mầu nhiệm
01/11/2008
Chùa Hoằng Pháp: Hình mẫu về thực tập Tịnh độ tại Việt Nam
24/10/2008
Cảm tưởng của Phật tử Hoa Phước - Khóa 52
15/10/2008
Cảm tưởng của Phật tử Quang Thị - Khóa 52
15/10/2008
Ngân vang câu niệm Phật
15/10/2008
Hành Trình Xanh về chùa
14/10/2008