News

Mong ước đầu Xuân
24/11/2012
Nuôi hạt giống lành
14/10/2012
Kiếp người
07/10/2012
The 34th wonderful buddha’s dharma program.
14/09/2012
At 2:PM of September 11th, 2012 (Lunar July 26th, Dragon Year), the seven-day cultivation retreat...
Ngày mai nếu...
05/08/2012
Người thân yêu
18/07/2012
Vượt lên tất cả
17/07/2012
Kết khóa - Khóa Tu Mùa Hè 2012
16/07/2012
Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2012
14/07/2012
A Moving Letter In The Summer Retreat
12/07/2012
Dear Red Eagle:. It lasts three days, five hours, eight minutes since you left no news to me. I...
Khai khoá - Khóa tu mùa hè 2012
09/07/2012
Khởi động khóa tu mùa hè
08/07/2012