News

Thư thỉnh pháp bảo của cô gái Thiên Chúa giáo
27/06/2009
Nước mắt hạnh phúc
25/06/2009
Cảm tưởng của cô Lê Trần Nguyệt Cát về khóa tu Phật thất lần thứ 56
22/04/2009
Giọt lệ
11/04/2009
Ánh đạo huy hoàng
05/03/2009
Tuồng cải lương "Con gái vua Trần Nhân Tông"
23/02/2009
Đón xuân
25/01/2009
Đôi dòng cảm xúc trước đêm Di Đà
13/12/2008
Tình thương
01/12/2008
A must to fully understand Buddha recitation
15/11/2008
Today is the great teacher An Quang’s 12nd Commemoration. We may be his students, and it is said...
Phật Pháp thật mầu nhiệm
01/11/2008
Chùa Hoằng Pháp: Hình mẫu về thực tập Tịnh độ tại Việt Nam
24/10/2008