News

Repentant Ceremony Feb. 2018
31/03/2018
Tối ngày 30/03/2018 (nhằm 14/02 Mậu Tuất), quý thiện nam tín nữ trong và ngoài TP.HCM đã trở về...
Visiting the Multifunction Building
30/03/2018
The morning of March 29th, 2018 (February 13th, Lunar Calendar), Venerable Thich Chan Tinh had a...
Introducing the trailer Buddhist reporting film “Lotus from the Snowland”
28/03/2018
Sau hơn 5 tháng khởi quay và thực hiện với nhiều công đoạn khá công phu, bắt đầu từ tháng 09/2017,...
Buddhist Wedding Ceremony
27/03/2018
Ngày 27/03/2018 (nhằm 11/02 Mậu Tuất), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ Hằng Thuận cho đôi tân lang và...
Buddhist Wedding Ceremony
23/03/2018
Ngày 23/03/2018 (nhằm 07/02 Mậu Tuất), chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ Hằng Thuận cho đôi tân lang và...
The marvelousness of life
22/03/2018
My dear dharma brother! I’ve got your letter today and so glad to know you are still fine. Last...
The peaceful retreat at Tieu Dao Pagoda
19/03/2018
Sáng ngày 17/3/2018 (nhằm 01/02 Mậu Tuất), 500 quý thiện nam tín nữ Phật tử về chùa Tiêu Dao...
One –Day Practice
18/03/2018
On March 18th, 2018 (Feb. 2nd Lunar Calendar), thousand devout Buddhists from other regions came to...
Repentance Ceremony on January 29th, Dog Year
17/03/2018
Tối ngày 16/03/2018 (nhằm 29/01 Mậu Tuất), quý thiện nam tín nữ trong và ngoài TP.HCM đã trở về...
Propagation Trip in America of Junior Ven. Thich Tam Hoa – abbot of Hoa Phuc Pagoda
15/03/2018
Nhận lời mời của quý Ni sư và Ban hộ tự cùng quý Bổn đạo chùa Tâm Quang tiểu bang Michigan, Mỹ...
Pilgrimage of Tay Khanh Pagoda’ Mandala in New Year
13/03/2018
Phong tục đi chùa lễ Phật đầu năm là một trong những đặc trưng mang tính tâm linh, là nét đẹp văn...
One - Day Cultivation at Dong Cao pagoda
13/03/2018
Ngày 11/03/2018 (24/12 Đinh Dậu), mặc dù thời tiết đang trong giá rét nhưng với sự ham tu ham học,...