Charity

The Animal Release at Ben Tre Province

Update: 13/06/2015
In the morning June 10th, 2015 (April 24th Goat Years), the monks and Buddhists of Hoang Phap pagoda organized Animal Release at Ben Tre province.
 

The Animal Release at Ben Tre Province

 

At the Ben Tre market, the charity group bought many kind of fishes: catfish, anabas, ect. then, they rented boats to release fishes to the nature.Looking at the happy fishes swimming freely, the Buddhists were very delightful.

To keep causal contact to the Dharma, Junior Ven. Thich Tam Hue gave local people VCDs of  â€œRetribution of Killing, Stably Keeping Believe in Triratna, Marvellous Buddhist Dharma 4..”

  Below are some taken photos:

Translated into English by Bui Thi Bich Huyen.In the morning June 10th, 2015 (April 24th Goat Years), the monks and Buddhists of Hoang Phap pagoda organized Animal Release at Ben Tre province.

 At the Ben Tre market, the charity group bought many kind of fishes: catfish, anabas, ect. then, they rented boats to release fishes to the nature.Looking at the happy fishes swimming freely, the Buddhists were very delightful.

To keep causal contact to the Dharma, Junior Ven. Thich Tam Hue gave local people VCDs of  â€œRetribution of Killing, Stably Keeping Believe in Triratna, Marvellous Buddhist Dharma 4..”


  Below are some taken photos:


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT WebsiteTại chợ Bến Tre, cả Ä‘oàn đã mua nhiều loại cá nhÆ°: cá lóc, trê, rô… Sau đó thuê ghe chở ra sông để thả chúng về vá»›i thiên nhiên. Mọi người rất hoan há»· khi thấy những con vật đáng thÆ°Æ¡ng bÆ¡i lá»™i tung tăng giữa dòng nÆ°á»›c. 

Để gieo duyên cùng dân địa phương, Đại đức Thích Tâm Huệ đã gửi tặng đĩa VCD: Quả Báo Sát Sinh, Vững Tin Tam Bảo, Phật Pháp Nhiệm Mầu 4…

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Translated into English by Bui Thi Bich Huyen.

Related News

Charity in Ullambana season of Linh An Pagoda in a Taiwan
06/09/2021
Charity of Suoi Phap Pagoda, Tay Ninh
26/04/2021
Spreading love of Dong Cao pagoda
03/05/2020
Freeing creatures at Ca Lang ferry and praying for rebirth.
17/06/2019
Giving vegetarian rice portions and releasing creatures at Dong Cao Pagoda - Thanh Hoa
13/10/2018