Posts

Spring love

Update: 30/01/2014
Tet, credit men and women come to the temple to pray for blessings Tam told a family in peace, happy family, childrens education passed the wise sage.
 

Spring love

 
 
\r\n\r\n
\r\n
“Mừng xuân Di Lặc ra đời
\r\n\r\n
Thân tâm thanh tịnh thảnh thÆ¡i nhẹ nhàng
\r\n\r\n
Cuá»™c đời có hợp có tan
\r\n\r\n
Tìm về cõi tịnh vô vàn an vui
\r\n\r\n
Má»—i ngày phấn đấu rèn trui
\r\n\r\n
Ở trong cõi tạm mài dùi công phu”
\r\n\r\n

Thời gian thấm thoát trôi qua, vạn vật thay đổi. Con người có: sinh, già, bệnh, chết; cảnh vật có: thành, trụ, hoại, không – cứ xoay vần nhÆ° bánh xe xoay tròn không bao giờ dừng nghỉ. Má»—i năm tết đến, mọi người đều nô nức Ä‘ón mừng năm má»›i vá»›i Æ°á»›c mong sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong cuá»™c sống, Ä‘em lại an vui hạnh phúc cho mình và mọi người. Ngày xuân, mọi người vui vẻ, miệng mỉm cười chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, người người đều hÆ°á»›ng đến cái đẹp và những Ä‘iều thiện lành. Đó là tết cổ truyền của người Việt.

\r\n\r\n

Ngày tết, thiện nam tín nữ đến chùa để cầu nguyện Tam bảo gia há»™ cho gia Ä‘ình má»™t năm được bình an, gia Ä‘ình hạnh phúc, con cái ngoan hiền học hành Ä‘á»— đạt. Những thiện nam tín nữ được làm lá»… trÆ°á»›c Ä‘iện Phật là hạnh phúc, được nhiều phÆ°á»›c báu vì được trá»±c tiếp lá»… Phật và chÆ° Tôn đức. Thành kính lá»… Phật sẽ tiêu tan phiền não nghiệp chÆ°á»›ng, Ä‘iều thiện gia tăng; tiếp xúc vá»›i Phật và Bồ-tát căn lành tăng trưởng. Năm má»›i lá»… Phật và Bồ-tát giúp chúng ta tinh tấn, thường xuyên đến chùa tụng kinh niệm Phật. Năm má»›i đến chùa được sÆ° phụ phát lá»™c, lì xì ai cÅ©ng có niềm vui. Người Phật tá»­ đến chùa trong ngày tết vá»›i sá»± thành tâm cầu nguyện tin tưởng vào đức Phật Ä‘ó cÅ©ng là gieo duyên vá»›i Phật. Thiện nam tín nữ đến chùa lá»… Phật, tâm hồn nhẹ nhàng thÆ¡ thá»›i, buông bỏ bá»›t trần duyên, tìm lại những gì sâu thẳm trong tâm mình.

\r\n\r\n

Thế gian này là giả tạm, có hợp là có tan, có sống phải có chết. Mùa Ä‘ông qua, mùa xuân đến, hoa nở rồi tàn, vạn vật thay đổi, mọi người thêm má»™t tuổi, mạng sống rút ngắn lại. Nhận thức cuá»™c đời là giả tạm, má»—i ngày chúng ta phấn đấu dành chút ít thời gian đến chùa tụng kinh hay công phu tại nhà, tạo tÆ° lÆ°Æ¡ng hành trang về cõi Phật. Mọi sá»± vật ở đời, dù chúng ta có thÆ°Æ¡ng yêu và mến thích đến mấy rồi cÅ©ng phải bỏ lại tất cả, chỉ có công phu tu tập má»›i có thể Ä‘em Ä‘i. Tạo Ä‘iều bất thiện thì xuống địa ngục, có công phu tu tập làm Ä‘iều thiện thì được sinh về cõi Phật.

\r\n\r\n

Trái đất là ngôi nhà lá»›n quay má»™t vòng hết má»™t ngày má»™t Ä‘êm, quay theo quỹ đạo giáp má»™t vòng hết 365 ngày. Cứ nhÆ° vậy, trái đất quay mãi, hết năm này đến năm khác. Hình ảnh trái đất quay là hình ảnh của luân hồi, con người chúng ta cÅ©ng vậy, mãi quanh quẩn trong vòng sinh tá»­ luân hồi. Nếu biết tu thì má»›i mong giải thoát được luân hồi.

\r\n\r\n

Thiện nam tín nữ đến chùa phần Ä‘ông là cầu xin mà không chịu tu tập. Cầu xin Phật, giao tất cả mọi Ä‘iều cầu nguyện cho Phật, coi đức Phật nhÆ° má»™t vị thần có quyền năng ban Æ¡n, giáng họa. Thế nhÆ°ng, chúng ta nên hiểu rằng đức Phật là bậc Đạo sÆ° dẫn đường giúp chúng ta trở về con đường sáng suốt, là tấm gÆ°Æ¡ng để chúng ta tu học theo hạnh của ngài để hiện tại được an vui ngày sau thoát khỏi luân hồi chứ không thể ban cho ai Ä‘iều gì. Bởi vì, Ngài Ä‘ã dạy chúng ta về nhân quả trong đời sống, có gieo trồng má»›i có thu hoạch. Thiện nam tín nữ đến chùa nên hiểu nhÆ° vậy!

\r\n\r\n

Mùa xuân đến, má»—i người thêm má»™t tuổi đồng nghÄ©a vá»›i sá»± lá»›n lên về thiện pháp, những Ä‘iều xấu ác giảm dần theo năm tháng. Mùa xuân hoa nở rồi tàn nhÆ°ng má»—i người đều có cái bất sinh Ä‘ó là Phật tánh không thay đổi. Chúng ta sống vá»›i Phật tánh của mình, quay về tá»± tánh sáng suốt, không vì lang thang vá»›i thú vui tạm bợ mà Ä‘ánh mất cÆ¡ há»™i tu tập giải thoát. Tu tập chính là làm cho Phật tánh ngày càng sáng suốt. Đó là tÆ° lÆ°Æ¡ng để chúng ta sinh về cõi Phật.

\r\n\r\n

Mùa xuân là mùa đẹp nhất, vạn vật sinh sôi, tỏa hÆ°Æ¡ng khoe sắc. Người biết tu là người đẹp nhất vì biết chuyển đổi thân tâm trở về thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt không mê lầm, làm đẹp cho cuá»™c đời, gieo nhân sinh về cõi Phật an vui.

\r\n\r\n
Tâm Hoàng
\r\n
\r\n

Related News

Interviewing Venerable Thich Chan Tinh about building a temple in USA
11/11/2018
Thời gian còn mãi đâu
27/06/2018
Trạm dừng nào cho ta ?
23/06/2018
Ngày mai
22/06/2018
Nắng
21/06/2018