Retreat for Students

Right from the students towards the Dharma.

Update: 27/05/2013
Morning of 26.05.2013 (for 17/04 year Quy Ty) than 2000 students from Universities - Colleges in HCM City and neighboring provinces to attend a training day Toward the Dharma Students by Hoang Phap pagoda organization.
 

Right from the students towards the Dharma.

 
 Sau khi dùng Ä‘iểm tâm sáng, các bạn sinh viên được quý thầy hÆ°á»›ng dẫn xếp hàng lên giảng đường theo thứ tá»±, không gây ồn ào, chen lấn. Khoảng 8h, Thượng tọa Thích Viên Trí đã bắt đầu thời pháp vá»›i đề tài Hành Trang Cho Cuá»™c Sống. Thầy phân tích về hai món hành trang cần thiết cho cuá»™c sống, đó là:
\r\n\r\n

Niềm tin: Là hành trang đầu tiên mà má»—i người cần phải trang bị cho cuá»™c sống của mình. Đó là niềm tin trong cuá»™c sống, tin vào những Ä‘iều tốt đẹp, cao thượng và niềm tin trong đời sống tâm linh, tin giáo pháp của đức Phật có công năng phá trừ phiền não, khổ Ä‘au. Thượng tọa khẳng định: “Phật giáo không phải là má»™t tôn giáo phù thủy mà là má»™t nghệ thuật sống.” Và đức Phật không bắt buá»™c chúng ta khi đến vá»›i đạo Phật phải đặt niềm tin thần thánh vào giáo pháp của Ngài, mà khuyên chúng ta nên nghe, suy nghÄ©, sau đó thá»±c hành, nếu thá»±c sá»± đạt được lợi ích thì hãy tin. Trong kinh Phật đã dạy về mười nền tảng của đức tin trong đời sống. Đó là: â€œMá»™t, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều đó là truyền thuyết; Hai, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều đó thuá»™c về truyền thống; Ba, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền; Bốn, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều đó được ghi lại trong kinh Ä‘iển hay sách vở; Năm, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều đó thuá»™c lý luận siêu hình; Sáu, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều đó phù hợp vá»›i lập trường của mình; Bảy, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, khi mà Ä‘iều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt; Tám, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều ấy phù hợp vá»›i định kiến của mình; Chín, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng há»™; Mười, chá»› vá»™i tin má»™t Ä‘iều gì, chỉ vì Ä‘iều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sÆ° của mình tuyên thuyết.”

\r\n\r\n

Trí tuệ: Là sự nghiệp của người học Phật – “duy tuệ thị nghiệp”, là cái đem lại hạnh phúc trong cuộc sống. Trí tuệ giúp con người vượt qua những vướng mắc, khổ đau, loại bỏ những tư duy sai lạc để xây dựng một cái nhìn thấu suốt mà đạo Phật gọi là tri kiến. Và nếu niềm tin là nội lực mạnh mẽ để ta thành tựu những hoài bão, mục đích cao đẹp trong đời; thì trí tuệ cho ta bước đi an lạc, thong dong giữa biển đời vô thường.

\r\n\r\n

Sau thời pháp nhũ là phần giải đáp của Thượng tọa Giảng sư trước những vướng mắc cần được giải tỏa của các bạn trẻ trong đời sống.

\r\n\r\n

Sau giờ thọ trai và nghỉ trưa, các bạn sinh viên được quý thầy hướng dẫn tụng kinh niệm Phật và tịnh tọa. Tiếp đó, phần giao lưu văn nghệ với nhóm hài Tấn Beo đã đem đến không khí sôi động, vui tươi cho các bạn trẻ.

\r\n\r\n

Kết thúc ngày tu, BTC gửi tặng mỗi bạn một phần quà pháp bảo gồm: VCD Khánh Đản, VCD Đời Người, VCD Sai Lầm Giới Trẻ Nên Tránh, DVD Hoa Mặt Trời.

\r\n\r\n

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:

\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n

BBT Website

\r\n
\r\n\r\n
 

Related News

One Day Retreat for Students
25/04/2021
One Day Retreat for Student
28/03/2021
One Day Retreat for Student
24/01/2021
The Youth Retreat of "Return to a peaceful place" at Hoa Phuc Pagoda, Hanoi
07/01/2021
The retreat of Tea Meditation “Return to Listen” at Hoa Phuc Pagoda.
20/10/2020