Posts

Mass refuge in the Three Jewels

Update: 10/03/2014
Morning of 09.03.2014 (to date 9/2 in the Horse Armor), more than 2500 credit men and women you have to attend Hoang Phap Temple refuge in the Three Jewels.
 

Mass refuge in the Three Jewels

 

Vá»›i mong muốn phổ cập Phật pháp, cÅ©ng nhÆ° gieo duyên Tam bảo cho mọi người, hàng năm chùa Hoằng Pháp tổ chức 3 Ä‘ợt quy y và truyền giá»›i cho các thiện nam tín nữ. Thông thường, những người tá»›i dá»± lá»… quy y Ä‘ều là những người má»›i Ä‘i chùa, vì vậy vào buổi sáng quý thầy Ä‘ã giảng giải về Ã½ nghÄ©a Tam quy ngÅ© giá»›i và hÆ°á»›ng dẫn cách xá chào, lá»… lạy, cách tôn xÆ°ng đối vá»›i quý thầy… hay nói cách khác là học oai nghi của má»™t người Phật tá»­.

Vào buổi chiều, lá»… quy y và truyền giá»›i chính thức bắt Ä‘ầu. Muốn trở thành má»™t người Phật tá»­, bÆ°á»›c Ä‘ầu tiên chúng ta cần phải quy y Tam bảo. Ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng được xem nhÆ° ba chá»— nÆ°Æ¡ng tá»±a vững chắc nhất cho mình. Khi phát nguyện quy y trÆ°á»›c Tam bảo, nhờ năng lá»±c thanh tịnh trang nghiêm của chÆ° tôn Ä‘ức hiện tiền sẽ giúp chúng ta tinh tấn giữ trọn lời nguyện. Sau khi chúng ta quy y Tam bảo, cần phải thá»±c hành những lời Phật dạy, giữ gìn những giá»›i Ä‘iều Ä‘ể ngăn ngừa việc Ã¡c, thúc liá»…m thân tâm, trau dồi Ä‘ạo Ä‘ức, nhân cách của người Phật tá»­. Khi Ä‘ã quy y Tam bảo, má»—i người trở thành Ä‘ệ tá»­ của Phật.Đệ tá»­ Phật phải học theo hạnh Phật. Phật là người Ä‘ạo Ä‘ức mẫu má»±c, nên má»—i người Phật tá»­ cÅ©ng phải tá»± mình ý thức Ä‘ược việc sống sao cho có Ä‘ạo Ä‘ức. Do vậy, người Phật tá»­ phải giữ gìn 5 năm giá»›i cấm căn bản: không sát sinh, không trá»™m cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Năm giá»›i cấm này là nền tảng xây dá»±ng tòa nhà hạnh phúc cho bản thân, gia Ä‘ình và xã há»™i.

Đối vá»›i quý Phật tá»­ quy y tại chùa Hoằng Pháp, Ä‘ều Ä‘ược Thầy Bổn sÆ° – Thượng tọa Thích Chân Tính Ä‘ặt Pháp danh là: vá»›i người nữ chữ Liên á»Ÿ Ä‘ầu, vá»›i người nam chữ Tịnh ở đầu. Điều đó có nghÄ©a rằng mong muốn từ nay mọi người sẽ sống má»™t cuá»™c sống thật đẹp, thanh cao, hÆ°á»›ng thiện nhÆ° vẻ đẹp thuần hậu của hoa sen.

Kết thúc buổi lá»…, thiện nam tín nữ Ä‘ược phát giấy chứng nhận Quy y Tam bảo và Ä‘ược Thầy bổn sÆ° gá»­i tặng 1 phần quà Pháp bảo: Sách Lược Truyện Äá»©c Phật Thích Ca, Sách Tam Quy NgÅ© Giá»›i, và VCD Tâm Sá»± Äáº§u Năm.

Sau đây là má»™t số hình áº£nh:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website
\r\n
\r\n

Related News

Prostrating the names Bodhisattva Avalokitesvara
10/03/2023
Introducing New Publication: A Gift of New Year 2023
28/12/2022
Interviewing Venerable Thich Chan Tinh about building a temple in USA
11/11/2018
Thời gian còn mãi đâu
27/06/2018
Trạm dừng nào cho ta ?
23/06/2018