Posts

Contest Dharma Dharmapala Members of the group

Update: 25/02/2014
With the aim of finding talented Dharmapala you can guide and help you master the management team of Dharmapala, the afternoon of 02.23.2014 (to 24/01 Armor Horse) living in halls of Group of Dharmapala took place contests presentations on issues of learning and skills Dharmapala Park.
 

Contest Dharma Dharmapala Members of the group

 

Trong lần thi này có 20 bạn trẻ tham gia, với sự chứng minh của chư Tăng bổn tự. Trước khi bắt đầu cuộc thi, các bạn trẻ đã tịnh tọa trong vòng 15 phút để thanh tịnh ba nghiệp. Tiếp đến cuộc thi diễn ra với các câu hỏi mà ban tổ chức đã sắp xếp.

Mỗi bạn dự thi sẽ chọn ngẫu nhiên một câu hỏi, sau đó về vị trí của mình để chuẩn bị cho phần trả lời. Các câu hỏi được đặt ra dưới hình thức là các tình huống thực tế diễn ra trong đời sống hằng ngày và những vấn đề xoay quanh việc tu học.

Kết thúc buổi thi là phần ôn lại oai nghi của người Phật tử cho tất cả các bạn Hộ Pháp viên.

Buổi sinh hoạt đã phần nào tháo gỡ những thắc mắc của các bạn tham gia và phát triển những hiểu biết cần thiết cho đời sống chân thiện mỹ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website
\r\n
\r\n

Related News

Prostrating the names Bodhisattva Avalokitesvara
10/03/2023
Introducing New Publication: A Gift of New Year 2023
28/12/2022
Interviewing Venerable Thich Chan Tinh about building a temple in USA
11/11/2018
Thời gian còn mãi đâu
27/06/2018
Trạm dừng nào cho ta ?
23/06/2018