Posts

Chùm ảnh chùa Hoằng Pháp tham dự Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc

Update: 14/05/2008
 

Chùm ảnh chùa Hoằng Pháp tham dự Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc

 

Related News

Interviewing Venerable Thich Chan Tinh about building a temple in USA
11/11/2018
Thời gian còn mãi đâu
27/06/2018
Trạm dừng nào cho ta ?
23/06/2018
Ngày mai
22/06/2018
Nắng
21/06/2018