Posts

Chùa Hoằng Pháp: Hình mẫu về thực tập Tịnh độ tại Việt Nam

Update: 24/10/2008
 

Chùa Hoằng Pháp: Hình mẫu về thực tập Tịnh độ tại Việt Nam

 

Related News

The 12th Birthday of Dharma Guardian Team
11/01/2024
Cherish Emotions
17/06/2023
Having faith in Buddha reduces suffering
27/05/2023
Being a kind person
02/05/2023
Relaxing
21/04/2023