Charity

Charity - Quang Binh.

Update: 19/10/2013
Right after you launch credit men and women support the central flood relief, a quarter of Buddhists have to be named to the Board sent from God Kobo 100,000,000.
 

Charity - Quang Binh.

 
 
\r\n\r\n
\r\n
Vá»›i nhân duyên này, cÅ©ng nhÆ° để Ä‘Æ°a những phần quà nhỏ bé kịp thời đến vá»›i người dân vùng bão lÅ©, 7–10-2013 (nhằm ngày 10/9 năm Quý Tỵ), được sá»± cho phép của Thượng tọa Trụ trì Thích Chân Tính, thầy Thích Tâm Huệ Ä‘ã cùng quý Phật tá»­ chùa Hoằng Pháp đến xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để cứu trợ cho 200 gia Ä‘ình có những thiệt hại nặng nề nhất của xã.
\r\n\r\n

Phần quà tuy nhỏ nhÆ°ng là tấm lòng của quý Phật tá»­ gá»­i tá»›i bà con vùng bão lÅ©. Tuy cÆ¡n bão số 10 Ä‘ã qua, nhÆ°ng nay người dân ở các tỉnh miền Trung lại Ä‘ang tiếp tục gánh chịu cÆ¡n bão số 11. Vì vậy, chùa Hoằng Pháp khuyến khích tất cả quý thiện nam tín nữ hãy chung tay góp sức thể hiện lòng từ của người con Phật.

\r\n\r\n

Ngoài ra, để gieo duyên Phật pháp tá»›i quý thiện nam tín nữ, ngoài tiền mặt và quần áo, mền,… gá»­i tá»›i bà con, Ä‘oàn từ thiện còn gá»­i những phần quà Pháp bảo đến cho mọi người.

\r\n\r\n

Thêm vào Ä‘ó, trên đường về, Ä‘oàn Ä‘ã mua cá phóng sinh, và nguyện Ä‘em công đức, hạnh lành này hồi hÆ°á»›ng đến bà con vùng bão lụt, cầu chúc bà con sá»›m vượt qua những khó khăn, để có thể ổn định lại cuá»™c sống.

\r\n\r\n

Sau Ä‘ây là má»™t số hình ảnh ghi nhận:

\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
BBT Website
\r\n
\r\n

Related News

Supporting cancer patients to attend One-Day Practice
26/12/2022
Charity in Ullambana season of Linh An Pagoda in a Taiwan
06/09/2021
Charity of Suoi Phap Pagoda, Tay Ninh
26/04/2021
Spreading love of Dong Cao pagoda
03/05/2020
Freeing creatures at Ca Lang ferry and praying for rebirth.
17/06/2019