Charity

Charity and release of animals in Can Tho

Update: 20/05/2013
Morning of 19-5-2013 (to date 10/4 year quarter Ty), is the teaching of Venerable Hoang Phap Pagoda, at the invitation of the elderly Cai Khe Ward - Ninh Kieu District, Thich Tam She has more than 50 doctors, nurses and Buddhists and Ho Chi Minh City to Can Tho health care for everyone.
 

Charity and release of animals in Can Tho

 
\r\n
 
\r\n\r\n
\r\n

Ngay khi tá»›i Cần ThÆ¡, Ä‘oàn Ä‘ã tá»›i trường tiểu học Cái Khế 3 – quận Ninh Kiều để khám chữa bệnh cho hÆ¡n 600 người cao tuổi và người nghèo không có bảo hiểm y tế. Ngay sau buổi khám chữa, các y bác sÄ© Ä‘ã thống kê được kết quả nhÆ° sau: phát 492 toa thuốc ná»™i tổng quát, 256 toa thuốc mắt, 16 toa thuốc dành cho phụ sản. Ngoài ra, Ä‘oàn Ä‘ã phát 130 kính lão cho các bệnh nhân già, và giá»›i thiệu 24 ca cần mổ mắt miá»…n phí lên tuyến thành phố. Ngoài ra, Ä‘oàn còn gá»­i tặng 6 tấn gạo tá»›i các bệnh nhân này.

\r\n\r\n

CÅ©ng nhân dịp Phật đản, để hưởng ứng phong trào “Nhà nhà làm việc thiện, người người làm việc thiện”, Ä‘oàn cÅ©ng Ä‘ã phóng sinh 3 tấn cá. Cảm Ä‘á»™ng trÆ°á»›c tinh thần này, công ty vận tải đường thủy Bình An Ä‘ã há»— trợ phÆ°Æ¡ng tiện Ä‘i lại cho Ä‘oàn.

\r\n\r\n

Để gieo duyên Phật pháp cho tất cả mọi người, quý thầy Ä‘ã gá»­i tặng má»—i người dân đến khám bệnh má»™t phần quà Pháp bảo: VCD Đời Người, VCD Phật Pháp Nhiệm Màu 4. Đối vá»›i các y bác sÄ©, quý Thầy gá»­i tặng 1 phần quà bao gồm: Hoa Mặt Trời, Diệu Âm Hoằng Pháp 4; và gá»­i tặng 3 bá»™ Phật Pháp Nhiệm Màu cho Công ty vận tải đường thủy Bình An.

\r\n\r\n
Sau Ä‘ây là má»™t số hình ảnh ghi nhận:
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
 
\r\n\r\n
BBT Website
\r\n
\r\n
\r\n

Related News

Supporting cancer patients to attend One-Day Practice
26/12/2022
Charity in Ullambana season of Linh An Pagoda in a Taiwan
06/09/2021
Charity of Suoi Phap Pagoda, Tay Ninh
26/04/2021
Spreading love of Dong Cao pagoda
03/05/2020
Freeing creatures at Ca Lang ferry and praying for rebirth.
17/06/2019