Posts

Beam spring the Horse Armor

Update: 04/02/2014
On the occasion of Giap Ngo Xuan, Hoang Phap Pagoda Website BBT wish Masters monks, Buddhists quarter a year full of joy in the Dharma of Sakyamuni from the side.
 

Beam spring the Horse Armor

 
 
BBT giới thiệu đến chư TônĐức Tăng Ni, quý Phật tử một số hình ảnh ghi nhận trong ba ngày tết tại Chùa Hoằng Pháp:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website
\r\n
\r\n

Related News

Interviewing Venerable Thich Chan Tinh about building a temple in USA
11/11/2018
Thời gian còn mãi đâu
27/06/2018
Trạm dừng nào cho ta ?
23/06/2018
Ngày mai
22/06/2018
Nắng
21/06/2018