Buddhist Literature

Biển Đông Bình Yên
14/04/2013
Sala Flower
01/02/2013
.
The vow on leaving one’s home and becoming a Buddhist monk
16/12/2012
.
We pray to Buddha every day
01/12/2012
.
Mong ước đầu Xuân
24/11/2012
Nuôi hạt giống lành
14/10/2012
Kiếp người
07/10/2012
Ngày mai nếu...
05/08/2012
With all one’s heart
16/04/2012
Những Con Đường
14/04/2012
Hoằng pháp viên
05/04/2012
Tet for my master
25/12/2011