Buddhist Literature

Childhood - past and now
09/10/2021
I’m afraid…
28/09/2021
Friendship in COVID period
01/09/2021
Poor Saigon
28/08/2021
Parents’ deep love
28/08/2021
I Apologize my Parents
26/08/2021
The Repentance Poem of Buddha’s Enlightenment
15/04/2021
New Publication: “A Gift of New Year 2020”
08/11/2019
What a happy life!
23/07/2019
The Vow for being Temporary Novice-Monk
23/07/2019
Đi chùa quên tâm
19/04/2018
Gift of New Year
04/02/2018
Nhân dịp mừng xuân Mậu Tuất, chùa Hoằng Pháp gửi tặng quý quan khách và quý Phật tử gần xa tập sách...