Buddhism & Youth

One-Year Memory Greeting Establishment of The Buddhist’s Youth Club at Dong Cao Pagada
11/06/2018
The Buddhist Youth Club of Dong Cao pagoda at Nga Son commune, Nga Yen district, Thanh Hoa...
Khai khóa Khóa tu mùa hè lần thứ 08 – chùa Cự Linh
08/06/2018
From the early of June 2018, the Abbot of Cu Linh Temple together with the help of Hoang Phap’s...
Cửa đã gõ sao không ai ra mở?
08/06/2018
Trong vòng tay Phật
01/06/2018
Hạnh phúc chân thật
26/05/2018
Gửi người anh em tuổi trẻ
16/05/2018
Chạy theo quá nhiều điều mới lạ
14/05/2018
Thầy ơi! Con đã về
13/05/2018
Gởi một người dưng
02/05/2018
Tu gieo duyên
23/04/2018
Students One-day Retreat
27/03/2018
Ngày 25/03/2018 (nhằm 09/02 Mậu Tuất), hơn 1000 sinh viên thuộc các trường đại học trên địa bàn...
Essay: No Title
22/02/2018
Tạm gọi em là “chàng trai nhỏ”, vì tôi có một đặc điểm dở tệ là không thể nào nhớ được tên người...