The Donators

The list of Buddhists offering "Two Funds of Education" on Oct. 2022

Update: 22/11/2022
 

The list of Buddhists offering

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION"

ON OCT. 2022

 


WISDOM NURTURE FUND

 CASH

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

2/10/2022

GĐ Nguyễn Thanh Hải

----TP HCM

200,000

2/10/2022

PT Diệu Hảo

----Đồng Nai

500,000

2/10/2022

Nguyễn Thị Nở

----TP HCM

500,000

15/10/2022

Bảo Trân

----TP HCM

500,000

25/10/2022

Diệu Ngưỡng

----TP HCM

100,000

30/10/2022

Phật Tử Diệu Hảo

----Đồng Nai

300,000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

02/10/2022

TRAN HOANG DUC chuyen tien Ung ho Hb UMTT

200,000

06/10/2022

NGUYEN THI PHUONG.Remark:995222100653991 Phuong Minh hoc bong chua Hoang Phap

1,000,000

06/10/2022

013910.061022.210250. ung ho quy UMTT va quy Tang Tai chua Hoang Phap

400,000

13/10/2022

Pham Hoang Phuc ung ho Quy uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

100,000

25/10/2022

Pham Hoang Tung, Pham Hoang Phuc ung ho Quy Uom mam tri tue.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

200,000

30/10/2022

NGUYEN THI THUY DUONG ung ho quy UMTT.CT tu 0071001140260 NGUYEN THI THUY DUONG

100,000

TK: 0071000651615

15/10/2022

667944.141022.224904. Con xin ho tri quy Uom mam

200,000

 

TALENT MONK FUND

CASH

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

2/10/2022

GĐ Nguyễn Thanh Hải

----TP HCM

300,000

2/10/2022

Liên Phương

----Bình Dương

500,000

2/10/2022

Trường An

----TP HCM

200,000

2/10/2022

Vũ Thị Vân

----TP HCM

3,000,000

5/10/2022

Ngọc Mai

----An Giang

500,000

13/10/2022

PT

----TP HCM

2,000,000

15/10/2022

Diệu Lý

----Long An

500,000

30/10/2022

Hoàng Minh Phúc

----TP HCM

100,000

30/10/2022

Hoàng Minh Nhật

----TP HCM

50,000

30/10/2022

Nguyễn Đình Vấn

----TP HCM

300,000

30/10/2022

Ngọc Mai

----An Giang

1,000,000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

05/10/2022

MBVCB.2530844751.Ung Ho Quy Hoc Bong Tang Tai Ngo Chan Tu.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI

200,000

06/10/2022

MBVCB.2533214294. cung duong quy dao tao tt N. chan tu.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200,000

10/10/2022

511338.101022.173159. Ung ho quy dao tao tang tai

600,000

13/10/2022

MBVCB.2565620237.Pham Hoang Tung cung duong Quy tang tai.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

100,000

27/10/2022

MBVCB.2624813255.Trieu Mai Lan cung duong Quy dao tao Tang tai.CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN

100,000

28/10/2022

MBVCB.2626225820.Gieo duyen Quy NGO CHAN TU .CT tu 0671004081661 NGUYEN THI MINH CHAU

333,333

TK: 0071000651615

01/10/2022

MBVCB.2514883413.Chi Diep xin ung ho quy .CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200,000

06/10/2022

MBVCB.2537213268.QUY TANG TAI NGO CHAN TU CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

100,000

09/10/2022

CON VAN AN LOP PPUDHP CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI NGO CHAN TU

500,000

13/10/2022

578793.131022.070253.con xin thanh kinh cung duong quy Tang tai Ngo Chan Tu

100,000

19/10/2022

PHAM THI ANH DAO phap danh Dieu Thien Dao chuyen cung quy tang tai 300.000 + cung duong Tam Bao

800,000

21/10/2022

MBVCB.2598549843.TRAN THI NGA cung tang tai. CT tu 0481000714296 TRAN THI KIM THUY

1,000,000

Related News