The Donators

The list of Buddhists offering "Two Funds of Education" on March 2023

Update: 06/04/2023
 

The list of Buddhists offering

 

OFFERING WISDOM NURTURE FUND ON MARCH 2023

 

   COLLECTED BY OFFICE  

 

 MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

4/3/2023

Trương Bảo Ngọc

Tp Hcm

500.000

5/3/2023

Vương Đại Quang

Tp Hcm

2.000.000

19/03/2023

Diệu Ngân

Tp Hcm

500.000

21/03/2023

Lê Anh Kiệt

Tp Hcm

1.000.000

26/03/2023

Diệu Hảo

Đồng Nai

200.000

 
ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

02/03/2023

Tran Hoang Duc Ung Ho Hb Uom Tri Tue. Ct Tu 0391001002567

200.000

03/03/2023

Tq-Hoang Thi Bac Chuyen Cho Quy Uom Mam Tri Tue

1.000.000

16/03/2023

Lien Nga Goi Quy Uom Mam Tri Tue

500.000

21/03/2023

Con Xin Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 0071004077696 Duong Cam Thao

50.000

23/03/2023

603708.230323.194957. Dieu Bao Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue Ft23082320867294

300.000

29/03/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Umtt. Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

29/03/2023

Trieu Mai Lan Ung Ho Quy Hoc Bong Umtt.

100.000

31/03/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu 0461000525984 Nguyen Thi Hong Loan

200.000

 

 

 OFFERING TALENT MONK FUND ON MARCH 2023

 COLLECTED BY OFFICE

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

04/03/2023

Diệu Lý

Long An

200.000

04/03/2023

Vũ Thị Vân

Tp Hcm

2.000.000

07/03/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

14/03/2023

Đoàn Thị Sách

Bình Dương

500.000

19/03/2023

Diệu Ngân

Tp Hcm

1.000.000

26/03/2023

Liên Hương

Đồng Nai

300.000

26/03/2023

Trần Thị Thoa

Tp Hcm

100.000

26/03/2023

Đỗ Thị Lành

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Tăng Cẩm Xuyến

Tp Hcm

500.000

30/03/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

 

 ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

01/03/2023

Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

02/03/2023

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu 0461000525984 Nguyen Thi Hong Loan

200.000

14/03/2023

Vo Chong Khoa + Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

300.000

14/03/2023

Gdpt Lien Hong-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

17/03/2023

819899.170323.111840. Con Xin Cung Duong Thanh Kinh Len Quy Ngo Chan Tu

100.000

19/03/2023

Gdpt Lien Ly- Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

500.000

22/03/2023

Le Thi Thu Hong (Pd Dieu Hao) Dong Gop Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu T3/2023.

200.000

22/03/2023

253777.220323.165103. Xin  Cd  Quy T  Tai  Nc Tu

1.000.000

27/03/2023

815707.270323.140623. Con Xin Thanh Kinh Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

100.000

29/03/2023

Ho Quoc Luc Ung Ho Quy Tang Tai. Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

04/03/2023

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

04/03/2023

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu 0411000615221 Phan Thi Nhiem

200.000

06/03/2023

976129.060323.132446. 7 Huong Vinh Xuong Cung Duong Vao Quy Tang Ni Tu Hoc

500.000

06/03/2023

558214.060323.132551. Phuong Vinh Xuong Cung Duong Vao Quy Tang Ni Tu Hoc

1.000.000

06/03/2023

589572.060323.171542. Quy Tang Tai Nct  T Bao  Ch H  Phap

2.000.000

12/03/2023

759175.120323.125945. Ung Ho Ctrinh Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

 

Related News