The Donators

The list of Buddhists offering "Two Funds of Education" on Jan. 2023

Update: 18/02/2023
 

The list of Buddhists offering

 

 

OFFERING WISDOM NURTURE FUND ON JAN. 2023

 

COLLECTED BY OFFICE  

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/01/2023

Ngọc Trân

----TP HCM

500.000

01/01/2023

Đỗ Trọng Lương

----TP HCM

1.000.000

06/01/2023

Diệu Ngữ

----TP HCM

100.000

08/01/2023

Gđ. Tạ Thái Thanh

----TP HCM

40.000.000

14/01/2023

Nguyễn Văn Rọ

----Đồng Nai

500.000

23/01/2023

Hoàng Văn Quý

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Đỗ Xuân Bình.Thinh.Phuc

----TP HCM

500.000

24/01/2023

Hoàng Thị Tho

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Nguyên Ngọc

----TP HCM

100.000

25/01/2023

Giang Síu Sang

----An Giang

200.000

25/01/2023

Cao Hồ Liên Anh

----TP HCM

500.000

28/01/2023

Viên Nhuận. Minh Chiếu

----Nước ngoài

1.000.000

28/01/2023

Nguyễn Hoàng An

----TP HCM

200.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

02/01/2023

894583.020123.102043. Chuyen tien Quy uom mam tri tue A di da Phat Con cam on Thay

500.000

10/01/2023

161760.100123.062141. Con xin cong duc quy uom mam tri tue a

100.000

18/01/2023

100517.180123.101521. Cung duong quy Uom Mam Tri Tue

1.000.000

02/01/2023

TRAN HOANG DUC UNG HO HB UOM TRI TUE. CT tu 0391001002567

200.000

06/01/2023

456982.060123.135755. Ung ho quy UMTT va quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

17/01/2023

Pham Hoang Viet ung ho Quy Uom mam tri tue

100.000

17/01/2023

Ho Quoc Luc ung ho Quy UMTT

100.000

18/01/2023

Co Lieu va be Phuc An cung duong Uom Mam Tri Tue

400.000

30/01/2023

254163.300123.153926. Ung ho quy hoc bong UOM MAM TRI TUE

400.000

 

 

 OFFERING TALENT MONK FUND ON JAN. 2023

 COLLECTED BY OFFICE

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

1/1/2023

Trần Thị Bích Phương

----TP HCM

5.000.000

8/1/2023

Gđ. Tạ Thái Thanh

----TP HCM

40.000.000

19/01/2023

Diệu Sang

----TP HCM

1.000.000

22/01/2023

Gia Đình Liên Khánh

----Hải Dương

2.000.000

23/01/2023

Hoàng Văn Quý

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Trường An

----TP HCM

200.000

24/01/2023

Hoàng Thị Tho

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Nguyên Ngọc

----TP HCM

200.000

24/01/2023

Bùi Xuân Thanh

----Bình Dương

500.000

25/01/2023

Lý Thị Kim Mai

----An Giang

500.000

25/01/2023

Giang Síu Sang

----An Giang

200.000

25/01/2023

Trần Long Toàn

----TP HCM

2.000.000

25/01/2023

Huỳnh Thị Kim Chi

----TP HCM

100.000

26/01/2023

Liên Phước

----TP HCM

500.000

28/01/2023

Lâm Mỹ Hằng

----TP HCM

100.000

30/01/2023

Pt

----TP HCM

1.000.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

08/01/2023

GDPT NGO MINH HAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM. CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

10/01/2023

626147.100123.221607. Xin thanh kinh cung duong quy Ngo Chan Tu

100.000

22/01/2023

Ung ho quy uom mam tri tue & tang tai. CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

200.000

25/01/2023

751406.250123.081515. Con duc anh ung ho Quy Dao Tao Tang Tai

1.000.000

25/01/2023

GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM

1.000.000

25/01/2023

365286.250123.223135. Con xin thanh kinh cung duong quy Tang tai Ngo Chan Tu

200.000

26/01/2023

014164.260123.113019. CD QUY TANG TAI N C TU

1.000.000

29/01/2023

GDPT HL CHUC VIEN-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM. CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

29/01/2023

GDPT NGO MINH HAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-CHUA HOANG PHAP HM. CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

08/01/2023

Cung duong Quy Dao Tao Tang Tai NCT. CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM

200.000

13/01/2023

Trieu Mai Lan ung ho Quy tang tai.

100.000

17/01/2023

Trieu Mai Lan ung ho Quy tang tai

100.000

 

 

Related News