The Donators

The list of Buddhists offering "Two Funds of Education" on Dec. 2022

Update: 13/01/2023
 

The list of Buddhists offering

 

OFFERING WISDOM NURTURE FUND ON DEC. 2022

  

 

COLLECTED BY OFFICE

 

Mm/dd/yy

First and last name

Address

Donation

03/12/2022

Diệu Thông

----Đồng Nai

20.000

04/12/2022

Thiên Huệ

----Đồng Nai

1.000.000

05/12/2022

Phan Kim Thịnh

----Tp Hcm

100.000

11/12/2022

Trúc Quyên-Truc Điền

----Tp Hcm

3.000.000

18/12/2022

Phạm Thị Ba

----Bình Thuận

500.000

23/12/2022

Diệu Nữ

----Tp Hcm

100.000

25/12/2022

Thiện Thời

----Tp Hcm

500.000

25/12/2022

Diệu Hảo

----Đồng Nai

300.000

30/12/2022

Phạm Trần Ánh Trân

----Tp Hcm

500.000

 
 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

No.

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

1

02/12/2022

152387.021222.060340.Con Xin Cong Duc Quy Uom Mam Tri Tue

100.000

2

07/12/2022

Pham Hoang Viet Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

3

11/12/2022

Con Xin Cong Duc Quy Uom Mam Ttri Tue

100.000

4

11/12/2022

Nguyen Duy Hung Chuyen Khoan Cung Duong Uom Mam Tri Tue Va Xay Dung Chua

2.000.000

5

28/12/2022

Thu Hien Nguyen; Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri?Tue 2023

5.826.174

6

02/12/2022

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue Va Tang Tai. Ct Tu 0461000525984 Nguyen Thi Hong Loan

200.000

7

02/12/2022

Tran Hoang Duc Chuyen Tien Ung Ho Hb Umtt

200.000

8

07/12/2022

Hb Uom Mam Tri Tue- Huynh Thi Khanh Phung- Hoa Duc-Ban Chuyen Ngu

500.000

9

08/12/2022

415480.081222.090019.Ung Ho Quy Umtt

300.000

 

 
OFFERING TALENT MONK FUND ON DEC. 2022

 

COLLECTED BY OFFICE

 

Mm/dd/yy

First and last name

Address

Donation

02/12/2022

Diệu Nham

----Bình Dương

200.000

04/12/2022

Liên Phương

----Tp Hcm

100.000

04/12/2022

Thiên Huệ

----Đồng Nai

1.000.000

07/12/2022

Dương Hoàng Yến

----Quảng Nam

100.000

07/12/2022

Dương Hoàng Linh

----Quảng Nam

100.000

11/12/2022

Trường An

----Tp Hcm

200.000

14/12/2022

Cù Thị Lệ My

----Tp Hcm

500.000

24/12/2022

Võ Thị Hạnh

----Tiền Giang

500.000

25/12/2022

Vương Thị Minh Nguyệt

----Đồng Nai

600.000

25/12/2022

Ngọc Mai

----An Giang

200.000

25/12/2022

Thiện Thời

----Tp Hcm

1.000.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

No.

DD/MM/YY

DESCRIPTION

DONATION

1

01/12/2022

Gdpt Lien Hong-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu-.Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

2

05/12/2022

Quy Tang Tai Ngo Chan Tu.Ct Tu 0231000015027 Nguyen Ngoc Quang

100.000

3

07/12/2022

Gdpt Tinh Tai-Cung Duong Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu-Chua Hoang Phap Hm. Ct Tu 0071000686939 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

4

07/12/2022

Trieu Mai Lan Ung Ho Quy Tang Tai.Ct Tu 0111000330934 Trieu Mai Lan

100.000

5

22/12/2022

761435.221222.123710.Cd Quy T Tai N C Tu

2.000.000

6

29/12/2022

Pham Dang Anh Khoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

300.000

7

07/12/2022

Anh Khoa, Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai, 0355754181, Q. Phu Nhuan

300.000

8

16/12/2022

105183.161222.144317.Ung Ho Quy Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

9

31/12/2022

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue & Tang Tai.Ct Tu 0461000525984 Nguyen Thi Hong Loan

200.000

10

05/12/2022

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nc.Tu. Ct Tu 0411000615221 Phan Thi Nhiem

200.000

11

06/12/2022

Dieu Trang Ung Ho Dao Tao Tang Tai. Ct Tu 0281001186879 Vuong Khanh Ngoc Diem

300.000

Related News