The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in September 2020

Update: 07/10/2020
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN SEPTEMBER 2020

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

02/09/2020

Hoàng Thị Lương

TP HCM

50.000

02/09/2020

Nguyễn Phát Lâm

TP HCM

200.000

02/09/2020

Lê Thị Bắc

TP HCM

500.000

06/09/2020

Tịnh Trí

TP HCM

500.000

13/09/2020

Trần Thục My

Nước ngoài

200.000

13/09/2020

GĐ. Liên Hoa

TP HCM

500.000

16/09/2020

Liên Hân

TP HCM

100.000

18/09/2020

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

20/09/2020

Võ Văn Hẹn

Tiền Giang

200.000

20/09/2020

Nguyễn Văn Thuận + Tring + Hải

TP HCM

200.000

20/09/2020

Diệu Thanh

TP HCM

50.000

20/09/2020

Tuệ Sơn + Diệu Yến

TP HCM

70.000

20/09/2020

Diệu Hảo

Đồng Nai

1.000.000

20/09/2020

Vũ Thanh Bình

Bình Dương

100.000

20/09/2020

Chúc Quyên

TP HCM

2.500.000

20/09/2020

Chúc Điền

TP HCM

2.500.000

25/09/2020

Cô QUẬN Tư

TP HCM

200.000

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

02/09/2020

Am Hòa

TP HCM

500.000

02/09/2020

Nguyễn Tiến Đạt

TP HCM

500.000

02/09/2020

Trần Quang Huy

TP HCM

500.000

02/09/2020

Văn Hưng

TP HCM

200.000

02/09/2020

Ỏn + Hai + Trang + Sử + Nhi

Vĩnh Long

250.000

04/09/2020

Nguyễn Thị Lịch

TP HCM

1.000.000

12/09/2020

Lý Tử Thánh

TP HCM

1.000.000

12/09/2020

Dương Thục Đan

Bến Tre

500.000

16/09/2020

Liên Hân

TP HCM

1.000.000

18/09/2020

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

20/09/2020

Nguyễn Văn Thuận + Tring +Hải

TP HCM

300.000

20/09/2020

Nguyễn Thị Thanh Huyền

TP HCM

200.000

20/09/2020

Ngọc Mai

An Giang

1.000.000

20/09/2020

Liên Nhàn

Bến Tre

100.000

27/09/2020

Nguyễn Thị Thúy An

TP HCM

5.000.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

02/10/2020

Sender:48304001.DD:021020.SHGD:10003686.BO:HO VAN THAI.HOAN HY TUY TAM .UOM MAM TRI TUE. TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HO CHI MINH

200.000

23/09/2020

IBVCB.780363851.Gd Dang Anh Quyen Bnh Duong ung ho quy Uom mam tri tue.CT tu 0281001218986 NGUYEN PHUC YEN

500.000

20/09/2020

488144.200920.144018.Con xin cung uom mam tri tue

400.000

14/09/2020

MBVCB.769172429.HOANG THI MINH TAM ung ho quy hoc bong UMTT.CT tu 0721000600739 HOANG THI MINH TAM

1.000.000

Related News