The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in October 2020

Update: 05/11/2020
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN OCTOBER 2020

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

13/10/2020

Nguyễn Thị Thuận Lợi

Bình Phước

500.000

18/10/2020

Diệu Thanh

TP HCM

50.000

18/10/2020

Tuệ Sơn

TP HCM

50.000

18/10/2020

Liên Loan

TP HCM

20.000

18/10/2020

Diệu Yến

TP HCM

20.000

20/10/2020

Nguyễn Thị Phương

TP HCM

200.000

25/10/2020

Phạm Thị Phương Thảo

TP HCM

500.000

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

10/10/2020

Nguyên Ngọc

TP HCM

200.000

14/10/2020

Vũ Thị Hãi

TP HCM

200.000

16/10/2020

Thắm

Bình Dương

300.000

18/10/2020

Liên Nhàn

Bến Tre

100.000

18/10/2020

Vũ Phước Trường An

Bình Dương

200.000

19/10/2020

Thiện Minh + Diệu Tiên

TP HCM

1.000.000

19/10/2020

Gia Đình Đỗ Xuân Bình

TP HCM

1.000.000

25/10/2020

Ngọc Mai

An Giang

1.000.000

31/10/2020

Cáp Thị Thái Ngân

Đồng Nai

1.000.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

11/10/2020

719036.111020.141511.ung ho ctrinh UMTT va Quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

04/10/2020

630462.041020.163928.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

200.000

04/10/2020

630078.041020.163919.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

200.000

04/10/2020

IBVCB.794303545.PT BO.THO.BONG Ung Ho Quy Hoc Bong.CT tu 0381000612862 NHAM THI HONG HOA

300.000

02/10/2020

Sender:48304001.DD:021020.SHGD:10003686.BO:HO VAN THAI.HOAN HY TUY TAM .UOM MAM TRI TUE. TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HO CHI MINH

200.000

30/10/2020

MBVCB.831904021.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

2.000.000

25/10/2020

IBVCB.825178095.ung ho dong bao lu lut (400)- uom mam tri tue (400).CT tu 0501000138195 NGUYEN THI KIM LOAN

400.000

11/10/2020

463880.111020.090640.Phat tu NHUAN NHIEN Ung ho Quy Tang Tai FT20286816897527

200.000

05/10/2020

Sender:48304001.DD:051020.SHGD:10026024.BO:PHAN THI TUYET HONG.XAY DUNG QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE. TAI NGOAI THUONG VIET NAM BEN CHUONG DUONG

1.000.000

04/10/2020

MBVCB.794504301.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NHO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

2.000.000

Related News