The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in November 2020

Update: 07/12/2020
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN NOVEMBER 2020

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

11/11/2020

Bảo ngọc, Bảo trân

TP HCM

500.000

15/11/2020

Phạm Thị Phương Thảo

TP HCM

500.000

15/11/2020

Tuệ Sơn

TP HCM

50.000

15/11/2020

Diệu Yến

TP HCM

20.000

15/11/2020

Trần Thục My

Nước ngoài

200.000

30/11/2020

Hai Chị Em

TP HCM

1.000.000

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/11/2020

Phạm Trùng Soi

Thái Bình

500.000

06/11/2020

Phật Tử

TP HCM

200.000

08/11/2020

Liên Châu

Bình Dương

100.000

08/11/2020

Huệ Đức

Bình Dương

100.000

11/11/2020

Tịnh pháp

TP HCM

500.000

14/11/2020

Chơn Như

 

600 USD

15/11/2020

Dương thị minh nguyệt

Đồng Nai

800.000

15/11/2020

Liên nhàn

Đồng Nai

500.000

15/11/2020

Hồ thị nga

TP HCM

1.000.000

15/11/2020

Đoàn trần minh phong

TP HCM

100.000

15/11/2020

Tịnh minh, Nguyễn văn thuận

TP HCM

300.000

15/11/2020

Liên dung

TP HCM

500.000

15/11/2020

Ngọc mai

TP HCM

1.000.000

15/11/2020

Dương Thị Vi

Bình Dương

200.000

15/11/2020

Liên Hằng

TP HCM

100.000

17/11/2020

TRAN MANG TRUNG

 

100 USD

21/11/2020

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

 

5.000.000

25/11/2020

Ngọc Trân

TP HCM

500.000

26/11/2020

Nhuận Nhiên

TP HCM

200.000

27/11/2020

Nguyễn Thị Hoạt

Sơn La

1.000.000

28/11/2020

Phan Văn Huy

 

5.000.000

29/11/2020

Liên Phương

TP HCM

200.000

30/11/2020

Liên Hoa

TP HCM

1.100.000

30/11/2020

Phạm Thị Hải

Bình Phước

1.000.000

30/11/2020

Nguyễn Thị Luận

Bình Phước

500.000

30/11/2020

Nguyễn Thị Hà

Bình Phước

500.000

30/11/2020

Liên nhàn

Bến Tre

100.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

15/11/2020

798548.151120.161509.ung ho quy UMTT va quy Tang Tai chua Hoang Phap

400.000

13/11/2020

260891.131120.113417.Be Phuc An xin cung duong uom man tri tue

400.000

16/11/2020

Sender:79333001.DD:161120.SHGD:10002805.BO:DO HUU HUNG.QUY DAO TAO TANG TAI NGO CHAN TU

50.000

12/11/2020

751910.121120.064818.PT Cam cung duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

200.000

12/11/2020

751906.121120.064644.Nguyen Ngoc cung duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

10/11/2020

691269.101120.204233.Ung ho quy dao tao tang tai chua Hoang Phap FT20316523070732

500.000

09/11/2020

892578.091120.211004.Phat tu NHUAN NHIEN Ung ho Quy Tang Tai FT20315530427861

100.000

09/11/2020

MBVCB.844437186.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

Related News