The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in March 2021

Update: 05/05/2021
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN MARCH 2021

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

12/03/2021

Liên Linh

----TP HCM

200.000

14/03/2021

PT

----TP HCM

100.000

14/03/2021

Tịnh Anh

----TP HCM

500.000

14/03/2021

Liên Lợi

----TP HCM

500.000

14/03/2021

Diệu Thanh

----TP HCM

50.000

14/03/2021

Tuệ Sơn

----TP HCM

50.000

14/03/2021

Diệu Yến

----TP HCM

50.000

14/03/2021

Nguyễn Thị Yến Nhi

----TP HCM

500.000

14/03/2021

Trần Thị Kim Chi

----TP HCM

200.000

14/03/2021

Thiện Nhân + Tam Đoan

----Sóc Trăng

1.000.000

14/03/2021

Tịnh Hùng

----TP HCM

500.000

16/03/2021

Võ Thị Mai

----TP HCM

10.000.000

27/03/2021

Nguyễn Việt Dũng

----Thái Nguyên

250.000

27/03/2021

Bùi Văn Phú

----TP HCM

1.000.000

27/03/2021

Bùi Trung Hiếu+Bùi Thị Đào

----TP HCM

1.000.000

27/03/2021

Kha Tú Trân

----TP HCM

5.000.000

28/03/2021

Mai Thúy Loan

----TP HCM

100.000

31/03/2021

Châu Thị Cúc

----TP HCM

200.000

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

01/03/2021

Liên Xuân

----TP HCM

500.000

03/03/2021

Phật tử

----An Giang

1.000.000

05/03/2021

Đồng Trọng nghĩa

----Tiền Giang

500.000

05/03/2021

gd Vân Hạnh

----Nước ngoài

200 USD

07/03/2021

Trần Thị Tám

----TP HCM

1.000.000

14/03/2021

GĐ Cô Diệu Minh

----Kiên Giang

5.000.000

14/03/2021

Trần Thị Hồng

----Kiên Giang

500.000

14/03/2021

Đặng Thị Hồng

----TP HCM

500.000

14/03/2021

Phật tử

----TP HCM

300.000

14/03/2021

Liên Dung

----TP HCM

500.000

14/03/2021

Diệu Lý

----Long An

500.000

14/03/2021

Trần Thị Tra

----Bến Tre

100.000

14/03/2021

Phật  tử

----TP HCM

200.000

15/03/2021

Phật tử

----TP HCM

500.000

21/03/2021

Phật tử

----An Giang

1.000.000

27/03/2021

Mang Trung Tran

 

100 USD

27/03/2021

Liên Phượng

----TP HCM

500.000

28/03/2021

Nhuận Nhiên

----TP HCM

200.000

31/03/2021

Châu Thị Cúc

----TP HCM

200.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

27/03/2021

IBVCB.1057751142.Ung Ho Quy Hoc Bong.CT tu 0501000104425 NGUYEN THI TRA

500.000

19/03/2021

 

O.DANG VUONG GIA + PHAM VAN MINH GOP QUY HOC BONG

2.000.000

 

19/03/2021

MBVCB.1046110029.GDPT DUONG HOA LY (LIEN LY)-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

12/03/2021

937180.120321.163316.VIETTEL 400300 LIENNH 210312   210312089015508 400201 PHAT TU RACH GIA KG GUI QUY UOM MAM TRI TUE

500.000

10/03/2021

198266.090321.224219.Ung ho quy tang tai chua Hoang Phap FT21069304962684

500.000

09/03/2021

9442949.090321.165323.MO PHAT CON CHUYEN TIEN CUNG DUONG QUY DAO TAO TANG TAI-090321-16:53:21 44294

5.000.000

04/03/2021

IBVCB.1020884600.QUY TANG TAI NGO CHAN TU.CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

200.000

03/03/2021

MBVCB.1019919713.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

03/03/2021

SHGD:10001864.DD:210303.BO:NGUYEN THI KIM PHUONG.Remark:GD PHAT TU MINH HANH DIEU KHANG USA THANG 2+3 100 PHU TIEN COM CHO CAC TANG 100 LO CHO CAC TANG TAI

9.540.000

Related News