The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in June 2020

Update: 03/07/2020
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN JUNE 2020

CASH

WISDOM NURTURE FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

06/06/2020

Nguyễn Thị Luật

----TP HCM

1.000.000

14/06/2020

Thiện Y

----Nước ngoài

200.000

19/06/2020

Bảo Ngọc + Bảo Trân

----TP HCM

500.000

21/06/2020

Diệu Thanh

----TP HCM

50.000

21/06/2020

Diệu Yến

----TP HCM

20.000

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

07/06/2020

Bình

----TP HCM

200.000

07/06/2020

Chú Nghĩa

----Bình Phước

100.000

12/06/2020

Nguyễn Thị Bé Hai

----Vĩnh Long

200.000

13/06/2020

Minh Thiện

----TP HCM

500.000

21/06/2020

Gia Đình Đỗ Hoàng Xuân Thảo

----TP HCM

100.000

21/06/2020

Gia Đình Đỗ Hồ Thu

----TP HCM

100.000

21/06/2020

Nguyễn Thị Linh

----An Giang

1.000.000

21/06/2020

Vũ Ngọc Đinh

----TP HCM

500.000

21/06/2020

Liên Loan

----TP HCM

500.000

23/06/2020

Trần Vũ Đức Kiêm

----Nước ngoài

500.000

24/06/2020

Diệu Phước

----TP HCM

150.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

 

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

06/14/2020

937674.140620.094545.Con xin cung duong Quy doi song tang ni FT20167971088295

2.000.000

06/11/2020

197452.110620.204152.ung ho Quy dao tao Tang tai chua Hoang Phap

500.000

06/09/2020

MBVCB431006460.Ung ho Quy Dao Tao Tang Tai .CT tu 0491000158002 NGUYEN DUC ANH

50.000

06/08/2020

Sender:01202002.DD:080620.SHGD:10000037.BO:LE THI CHAU.LE THI CHAU CUNG DUONG TAM BAO, UOMMAM TRI TUE, DAO TAO TANG TAI, AN TONG KINH SACH, TRUONG HA, PHONG SANH, TU THIEN, CUNG DUONG SU PHU

2.000.000

06/07/2020

825066.070620.213150.Phat tu NHUAN NHIEN - Tp.HCM ung ho Quy Tang Tai FT20160715099350

100.000

06/05/2020

Sender:48304001.DD:050620.SHGD:10003890.BO:PHAN THI TUYET HONG.QUY HOC BONG UOM MAM TRI TUE TAI NGOAI THUONG VIET NAM BEN CHUONG DUONG

1.000.000

06/03/2020

590072.030620.161134.Gia dinh Quang Dung Buon Ma Thuot Ung ho quy Ngo Chan Tu

201.000

06/02/2020

MBVCB424666006.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

1.000.000

06/23/2020

Sender:79307005.DD:230620.SHGD:10003832.BO:NGUYEN THACH THAO NGUYEN.IBUNG HO QUY HOC BONGUOM MAM TRI TUE

1.000.000

06/12/2020

Sender:01202021.DD:120620.SHGD:10001358.BO:HUYNH TRUC PHUONG.995220061252652 QUY UOM MAMTRI TUE

300.000

06/11/2020

040104.110620.071557.Uom mam tri tue

600.000

 

Related News