The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in July 2022

Update: 24/08/2022
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN JULY 2022

CASH

WISDOM NURTURE FUND

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

DONATION

ADDRESS

03/07/2022

Nguyễn Thị Kim Thoa

1.000.000

----TP HCM

03/07/2022

Bà Duyễn

50.000

----TP HCM

08/07/2022

Nguyễn Thị Trâm Anh

200.000

----TP HCM

09/07/2022

Cô Hiền

2.000.000

----Bình Dương

11/07/2022

Thầy Tâm Tuyền

145.000

----TP HCM

13/07/2022

Trần Thái Phương Anh

100.000

----TP HCM

21/07/2022

Phật Tử

50.000

----

28/07/2022

Trần Thái Phương Anh

100.000

----TP HCM

30/07/2022

Võ Thị Hạn

200.000

----Tiền Giang

31/07/2022

Minh Hiếu

200.000

----TP HCM

31/07/2022

Huỳnh Văn Hoa

200.000

----Đồng Nai

 

TALENT MONK FUND

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

DONATION

ADDRESS

02/07/2022

Võ Văn Hẹn

200.000

----TP HCM

03/07/2022

Dương Thị Minh NGuyệt

600.000

----TP HCM

03/07/2022

Nguyễn Thị Kim Loan

50.000

----TP HCM

08/07/2022

Phật Tử

1.000.000

----An Giang

09/07/2022

Cô Hiền

2.000.000

----Bình Dương

11/07/2022

Phật Tử

200.000

----

13/07/2022

Võ Hoàng Anh

200 USD

----Nước ngoài

14/07/2022

Diệu Thiện Đạo

300.000

----TP HCM

18/07/2022

Nguyễn Thị Thu

500.000

----Hải Dương

29/07/2022

Đặng Thị Hương Lan

1.000.000

----TP HCM

29/07/2022

Nguyễn Thị Hồng Nga

1.000.000

----TP HCM

31/07/2022

Lê Thị Huệ

500.000

----Bình Dương

31/07/2022

Huỳnh Văn Hoa

300.000

----Đồng Nai

Related News