The Donators

The list of Buddhists offering of "Two Funds of Education" in July 2020

Update: 16/08/2020
 

The list of Buddhists offering of

 

THE LIST OF DONATING "TWO FUNDS OF EDUCATION" IN JULY 2020

CASH

WISDOM NURTURE FUND

 

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

08/07/2020

Trần Vũ Đức Riêm

Nước ngoài

500.000

12/07/2020

Phan Thanh Hải

TP HCM

5.000.000

22/07/2020

Trần Vũ Đức Riêm

Nước ngoài

500.000

26/07/2020

Bảo Ngọc + Bảo Trân

TP HCM

500.000

26/07/2020

Tuệ Sơn

TP HCM

50.000

26/07/2020

Diệu Yến

TP HCM

20.000

28/07/2020

Lê Trọng Nghĩa

TP HCM

1.000.000

29/07/2020

Nguyễn Minh Hảo

TP HCM

50.000

29/07/2020

Nguyễn Minh Hóa

TP HCM

50.000

 

TALENT MONK FUND

MM/DD/YY

FIRST AND LAST NAME

ADDRESS

DONATION

05/07/2020

Huỳnh Tấn Trí

TP HCM

500.000

05/07/2020

Nguyễn Thị Kim Phượng

TP HCM

500.000

05/07/2020

Lê Anh Thụy Yên

TP HCM

100.000

10/07/2020

Đồng Xuân Hồng Khánh

TP HCM

500.000

12/07/2020

Bùi Kim Hương

Bình Dương

1.000.000

13/07/2020

Trần Thị Ngân

TP HCM

250.000

17/07/2020

Liên Mỹ

TP HCM

1.000.000

18/07/2020

Nguyên Ngọc

TP HCM

500.000

18/07/2020

Phật Tử

Bình Dương

500.000

26/07/2020

Nguyễn Quốc Dũng

TP HCM

1.000.000

26/07/2020

Tịnh Minh +Tịnh Hải+Văn Thuận

TP HCM

500.000

26/07/2020

Gia Siêu Sang

An Giang

1.000.000

26/07/2020

Diệu Thanh

TP HCM

50.000

 

ACCOUNT TRANSFERRING

MM/DD/YY

DESCRIPTION

DONATION

01/07/2020

708882.010720.154800.Gia dinh Quang Dung BMT   ung ho Uom mam tri tue

201.000

01/07/2020

MBVCB451910622.GDPT LIEN HONG-CUNG DUONG QUY DT TANG TAI NGO CHAN TU-Chua HP-.CT tu 0071000969129 LE XUAN LY HONG

2.000.000

10/07/2020

777727.100720.082431.Ung ho quy dao tao Tang tai chua Hoang Phap FT20192058007210

600.000

30/07/2020

Sender:01310012.DD:300720.SHGD:10004300.BO:NGUYEN QUOC DAI TRUONG AN.PHAT TU NHUAN NHIEN UNG HO QUY TANG TAI

200.000

06/07/2020

Sender:01202002.DD:060720.SHGD:10001103.BO:HUYNH TRUC PHUONG.995220070652712   QUY UOM MAMTRI TUE

200.000

25/07/2020

436479.250720.133319.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue

100.000

30/07/2020

010659.300720.200853.Ung ho quy hoc bong Uom mam tri tue Cuu sinh vien Bach Khoa Da Nang

100.000

 

Related News